Przedstawienie wybranego wariantu

 

Szanowni Państwo,

W dniu 1 sierpnia 2022 r. Biuro Projektowe omyłkowo zamieściło błędne informacje odnośnie wybranego wariantu. Za zaistniałą sytuację firma Multiconsult Polska przeprasza.

Poniższe informacje, sprostowane w dniu 7 sierpnia 2022 r. są aktualne i zgodne z ustaleniami
z posiedzenia KOPI


Informacje na temat wybranego Wariantu
dla  „Budowy obwodnicy Zwolenia w ciągu drogi krajowej nr 79”

 


  • Komisja KOPI przy Generalnym Dyrektorze GDDKiA podczas posiedzenia w lipcu 2022
    wybrała Wariant nr 1, jako wariant dla budowy obwodnicy Zwolenia


  • W dniu 15 września 2022 r. do Burmistrza Miasta Zwoleń został złożony Wniosek o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Zwolenia w ciągu drogi krajowej nr 79. Wariantem rekomendowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie jest Wariant 1 (kolor niebieski). Z uwagi na ważny interes społeczny wniesiono również o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności.

 

Aktualizacja: 05.01.2024