Przedstawienie wybranego wariantu

 

Szanowni Państwo,

W dniu 1 sierpnia 2022 r. Biuro Projektowe omyłkowo zamieściło błędne informacje odnośnie wybranego wariantu. Za zaistniałą sytuację firma Multiconsult Polska przeprasza.

Poniższe informacje, sprostowane w dniu 7 sierpnia 2022 r. są aktualne i zgodne z ustaleniami
z posiedzenia KOPI


Informacje na temat wybranego Wariantu
dla „Budowy obwodnicy Zwolenia w ciągu drogi krajowej nr 79”

 


  • Komisja KOPI przy Generalnym Dyrektorze GDDKiA podczas posiedzenia w lipcu 2022
    wybrała Wariant nr 1, jako wariant dla budowy obwodnicy Zwolenia


  • Złożenie wniosku o wydanie DŚU (Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach) planowane jest do końca września 2022

 

 


 

Aktualizacja: 07.08.2022