Opis Inwestycji

 

Niniejsza strona dedykowana jest etapowi przygotowawczemu inwestycji:

„Budowa obwodnicy Zwolenia w ciągu drogi krajowej nr 79” 

w ramach którego aktualnie opracowywane jest Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ)
z elementami koncepcji programowej wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.

 

  • Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, w powiecie zwoleńskim, mieście i gminie Zwoleń.
  • Obwodnica będzie rozpoczynać swój bieg po północnej stronie miasta Zwoleń, w rejonie wsi Strykowice Górne, koniec opracowania przewidziano na południowej granicy miasta Zwoleń jako włączenie w istniejący ciąg drogi krajowej nr 79.
  • Wariantowanie obejmuje rozpatrzenie alternatywnych lokalizacji węzła z drogą ekspresową S12.

 

Podstawowe parametry techniczne 

  klasa techniczna drogi

prędkość projektowa

kategoria ruchu

ilość jezdni

ilość pasów ruchu

szerokość jezdni

szerokość pasa ruchu

dopuszczalny nacisk

rodzaj nawierzchni

 GP*

100 km/h**

KR5

1

2*

2×3,5 m

3,5 m

115 kN/oś

bitumiczna

 

* GP – droga o ograniczonej dostępności poprzez skrzyżowania/węzły, oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytu, wydzielenie ruchu pieszo-rowerowego
** Prędkość projektowa – parametr techniczny wskazujący na bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu, niezwiązany bezpośrednio z prędkością dopuszczalną na drodze.

 

Planowane daty inwestycji: 

  • 19 październik 2020r. – zawarto umowę na Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ)
  • 1 -16 marzec  2021r. – akcja informacyjna nr 1
  • II połowa 2021r. – akcja informacyjna nr 2
  • I półrocze 2022r. – złożenie wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej,
  • 2026r. – rozpoczęcie robót
  • 2028r. – zakończenie robót

 

Część rysunkowa 

Rysunki planów orientacyjnych i sytuacyjnych w wysokiej rozdzielczości – format PDF – czas pobierania jest uzależniony od szybkości łącza internetowego

Plan orientacyjny

Plan Sytuacyjny – Wariant 1 i 1A

Plan Sytuacyjny – Wariant 2 – Ark.1

Plan Sytuacyjny – Wariant 2 – Ark. 2

Plan Sytuacyjny – Wariant 3 – Ark. 1

Plan Sytuacyjny – Wariant 3 – Ark. 2

 

Niezbędne informacje dotyczące przejmowania nieruchomości pod drogi krajowe i procedur odszkodowawczych znajdują się w zakładce „Inne Dokumenty”

 

 


 

Aktualizacja: 14.09.2021