Opis Inwestycji

 

Niniejsza strona dedykowana jest etapowi przygotowawczemu inwestycji:

„Budowa obwodnicy Zwolenia w ciągu drogi krajowej nr 79” 

w ramach którego aktualnie opracowywane jest Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ)
z elementami koncepcji programowej wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.

 

  • Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, w powiecie zwoleńskim, mieście i gminie Zwoleń.
  • Obwodnica będzie rozpoczynać swój bieg po północnej stronie miasta Zwoleń, w rejonie wsi Strykowice Górne, koniec opracowania przewidziano na południowej granicy miasta Zwoleń jako włączenie w istniejący ciąg drogi krajowej nr 79.
  • Wariantowanie obejmuje rozpatrzenie alternatywnych lokalizacji węzła z drogą ekspresową S12.

 

Podstawowe parametry techniczne 

klasa techniczna drogi

prędkość do projektowania

kategoria ruchu

ilość jezdni

ilość pasów ruchu

szerokość jezdni

szerokość pasa ruchu

dopuszczalny nacisk

 GP*

110 km/h**

KR5

1

2

2×3,5 m

3,5 m

115 kN/oś

 

* GP – droga o ograniczonej dostępności poprzez skrzyżowania/węzły, oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytu, wydzielenie ruchu pieszo-rowerowego
** Prędkość do projektowania – parametr techniczny elementów drogi wskazujący na wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu, niezwiązany bezpośrednio z prędkością na drodze ograniczoną przepisami ruchu drogowego.

 

Harmonogram inwestycji: 

<kliknij, aby powiększyć>

Niezbędne informacje dotyczące przejmowania nieruchomości pod drogi krajowe i procedur odszkodowawczych znajdują się w zakładce “Inne Dokumenty”

 

Aktualizacja: 05.01.2024