blaszki
BUDOWA OBWODNICY ZWOLENIA

Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami
do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
dla zadania:
„Budowa obwodnicy Zwolenia w ciągu drogi krajowej nr 79”

Akcja Informacyjna nr 1 trwająca w dniach 01-16.03.2021 została zakończona

blaszki
PlayPause
Aktualizacja: 01.03.2021