blaszki
BUDOWA OBWODNICY ZWOLENIA

Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami
do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
dla zadania:
„Budowa obwodnicy Zwolenia w ciągu drogi krajowej nr 79”

Akcja Informacyjna nr 2 została zakończona 30.09.2021

blaszki
Aktualizacja: 14.09.2021