Postęp Prac

 

Obwodnica Zwolenia

Obwodnica Zwolenia to realizacja rządowego Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030.
Budowa obwodnicy otwiera realną szansę na poprawę bezpieczeństwa i wyprowadzenie uciążliwego ruchu ciężarowego z miasta.


Co to oznacza dla mieszkańców miasta, gmin sąsiadujących i powiatu?

Wybudowanie drogi oznacza, że musi powstać najpierw projekt wykonany w tradycyjnej papierowej formie. Następnie projekt musi uzyskać zatwierdzającą go decyzję administracyjną i ruszy rzeczywista budowa drogi.

Najpierw jednak muszą być wykonane 3 duże kroki poprzedzające:

  1. Studium Korytarzowe (wybór wstępnych korytarzy drogowych)
  2. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) – Etap I (uszczegółowienie rozwiązań i wybór jednego wariantu)
  3. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) – Etap II (dalsze uszczegółowienie wybranego wariantu)

 

Firma Multiconsult Polska na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wykonuje opracowanie w ramach tych 3 powyższych kroków.

Po wykonaniu tych 3 powyższych kroków następuje faza projektu, uzyskania pozwolenia na budowę i rzeczywista budowa obwodnicy.

 

Postęp prac

Inwestycja jest obecnie na etapie Studium Korytarzowego. Określane i analizowane są korytarze przebiegu drogi.

 

 

 


 

Aktualizacja: 05.01.2024