Akcja Informacyjna nr 1


17.03.2021

AKCJA INFORMACYJNA nr 1 trwająca od 01 do 16.03.2021 została zakończona
Dziękujemy za liczny udział, wszystkie przesłane wnioski i opinie zostaną poddane
analizie i będą stanowiły bazę do dalszych prac projektowych
zmierzających do wyboru najbardziej optymalnego wariantu obwodnicy.

 01.03.2021

AKCJA INFORMACYJNA nr 1

Multiconsult Polska Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie,

zaprasza do wzięcia udziału

w Akcji Informacyjnej I  – dotyczącej projektowanej

OBWODNICY ZWOLENIA w ciągu drogi krajowej nr 79

Materiały informacyjne udostępnione zostaną na stronie internetowej
w dniu 1 marca 2021 r.

Link do rysunków z wariantami proponowanych rozwiązań

 

Formularze opinii dotyczące przedsięwzięcia można
przesyłać w terminie:

do dnia 16 marca 2021 r., w formie:

Formularz Opinii do wypełnienia online  (forma preferowana)

Formularz w formacie pdf  (do przesłania na e-mail lub pocztą)

e-mail:  DK79-STES@multiconsult.com.pl

adres:  MULTICONSULT Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
z dopiskiem: „Akcja informacyjna I – Budowa Obwodnicy Zwolenia w ciągu DK-79”

 

 


 

Aktualizacja: 05.01.2024