Akcja Informacyjna nr 2

 

30.09.2021

AKCJA INFORMACYJNA nr 2 trwająca od 15 do 30.09.2021 została zakończona
Dziękujemy za liczny udział, wszystkie przesłane wnioski i opinie zostaną poddane
analizie i będą stanowiły bazę do dalszych prac projektowych
zmierzających do wyboru najbardziej optymalnego wariantu obwodnicy.

 


15.09.2021

AKCJA INFORMACYJNA nr 2

Multiconsult Polska Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie,

zaprasza do wzięcia udziału

w Akcji Informacyjnej II  – dotyczącej projektowanej

OBWODNICY ZWOLENIA w ciągu drogi krajowej nr 79

Materiały informacyjne udostępnione zostaną na stronie internetowej
w dniu 15 września 2021 r.

Link do rysunków z wariantami proponowanych rozwiązań


Formularze opinii dotyczące przedsięwzięcia można
będzie przesyłać w terminie:

do dnia 30 września 2021 r., w formie:

Formularz Opinii do wypełnienia online  (forma preferowana)

Formularz w formacie pdf  (do przesłania na e-mail lub pocztą)

e-mail:  DK79-STES@multiconsult.com.pl

adres:  MULTICONSULT Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
z dopiskiem: „Akcja informacyjna II – Budowa Obwodnicy Zwolenia w ciągu DK-79”

 

 


 

Aktualizacja: 14.09.2021